Forlaget RosenbjergBilleddansk.dk
Forlaget Rosenbjerg
Billeddansk.dk

6 hurtige om Billeddansk.dk

- Flere end 20.000 brugere fra skoler i hele landet.

- Selvrettende lytte-, læse- og skriveøvelser.

- Skræddersyet til både holdarbejde og individuel læring.

- Gør processen omkring løbende optag lettere.

- Støtter op om differentieret undervisning.

- Sikrer kontinuitet ved vikardækning og kursistfravær.

DU-MODULER

DU-modulet er målrettet sprogskoler og er skræddersyet til modulerne på alle tre danskuddannelser.

Tilegnelsen af nyt ordforråd kombineres med modultesttræning gennem selvrettende lytte-, læse- og skriveopgaver.

DU-modulet sikrer, at brugerne kommer omkring det, de skal kunne for at bestå næste modultest.

Følg linket til modulet DU-MODULER her.

Lær dansk online

JOBDANSK

Modulet JOBDANSK træner ordforråd inden for flere end 30 erhverv med flere på vej.

Vi er pt. i gang med at udvide modulet med endnu mere ordforråd med flere redskaber, værktøj og andet relevant ordforråd.

Abonnenter på Billeddansk.dk er velkomne til at komme med ønsker til nye erhverv.

Følg linket til JOBDANSK her.

JOBINDEKS

Modulet JOBINDEKS er inspireret af opbygningen på JOBNET og JOBINDEX og er en visuel præsentation af jobkategorierne på de to portaler.

JOBINDEKS sætter ord på tosprogede kursisters ønsker og drømme om beskæftigelse i Danmark i mødet med kommunens sagsbehandlere, jobkonsulenter og vikarbureauer.

Følg linket til modulet JOBINDEKS her.

360 SUBSTANTIVER

Modulet 360 SUBSTANTIVER er målrettet kursister på sprogskolernes danskuddannelser og tosprogede elever i folkeskolen.

Ordforrådet ligger inden for felter mad, bolig, natur, tøj og værktøj. Der er fokus på både ental og flertal med mulighed for at indstille øvelserne til at træne enten ental eller flertal.

I 2024 følger kortspil med gloserne til 360 substantiver, der forankrer ordforrådet på en effektiv og sjov måde.

Følg linket til 360 SUBSTANTIVER her.

360 VERBER

Modulet med 360 VERBER er målrettet kursister på sprogskolernes danskuddannelser og tosprogede elever i folkeskolen.

Ordforrådet er organiseret omkring relevante semantiske felter på A1 niveau, som fx daglige rutiner, shopping, fritid, etc.

Ordforrådet præsenteres både på enkeltords niveau og som en del af sætninger (primært) i nutid med en syntaks på A1 niveau.

I 2024 følger kortspil med gloserne til 360 verber, der forankrer ordforrådet på en effektiv og sjov måde.

Følg linket til 360 VERBER her.

SAMMENSATTE ORD

Modulet SAMMENSATTE ORD er målrettet tosprogede kursister på sprogskolernes danskuddannelser samt såvel etnisk danske som tosprogede elever på FVU og i folkeskolen.

Målgruppen på sprogskolerne er kursister på DU1M4-5, DU2M2-3 og DU3M1-2.

Modulet træner 288 sammensatte ord repræsenteret ved tekst, lyd og billede og sorteret med fokus på fællestræk ift. morfemer.

Følg linket til SAMMENSATTE ORD her.

Kontakt

Nordbovej 18

9800 Hjørring

Danmark

CVR 31 95 32 35

Digitale læremidler

www.billeddansk.dk

Kundeservice

Mandag til fredag

10.00 til 17.00

Telefon:

+45 30820572

Mail:

info@forlagetrosenbjerg.dk