Brugsbetingelser

Nedenstående vilkår gælder for brugen af www.billeddansk.dk.


Abonnementsperiode

Hvis intet andet er angivet, gælder et abonnement på www.billeddansk.dk fra købsdato og et år frem.


Opsigelse

Abonnementet fortsætter til det opsiges skriftligt enten pr. brev eller pr. mail: info@forlagetrosenbjerg.dk. senest 1 måned før abonnements udløb.

Opsiges abonnementet ikke, sendes faktura med opkrævning for ny periode. Abonnement kan tidligst opsiges ved den aftalte bindingsperiodes udløb.


Prøveabonnement

Et prøveabonnement udløber automatisk efter aftalt tid. Herefter tager Forlaget Rosenbjerg kontakt angående eventuelt abonnement.


Betaling

Opkrævning for abonnement sker ved udsendelse af faktura. Betaling bedes gennemført senest på sidste, rettidige indbetalingsdato, hvilken fremgår af fakturaen.

Betalinger pålægges ikke ekspeditionsgebyr. Opkrævning for gentegnet abonnement sker før udløb af tidligere abonnementsperiode.


Pris

Pris for abonnement samt abonnementsperiode og antal tilladte login fremgår af fakturaen og beregnes ud fra samlet antal kursister ved det pågældende sprogcenter indenfor alle 3 danskuddannelser.

Det er ikke muligt at tegne abonnement for en udvalgt del af sprogcentrets kursister, da www.billeddansk.dk giver mulighed for tilegnelse af ordforråd uanset danskuddannelse.

Afviger det oplyste antal kursister fra det faktiske antal, forbeholder Forlaget Rosenbjerg sig ret til at sende efteropkrævning af abonnement.

Stiger antal kursister med flere end 10% i løbet af abonnementsperioden, tegnes tillæg til abonnementet.


Prisstigning

Forlaget Rosenbjerg tager forbehold for prisstigninger. I forbindelse med prisstigninger sendes mail med nyt tilbud forud for indgåelse af abonnement. Prisændringer får tidligst virkning fra førstkommende fornyelse af abonnement. Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar.


Kommunerabat

Forlaget Rosenbjerg tilbyder rabat til kommuner, der ønsker at tegne abonnement for alle kommunens skoler.


Centerrabat

Sprogcentre med flere afdelinger har mulighed for at tegne fælles abonnement, der dækker alle afdelinger, hvorved afdelingerne samlet set opnår rabat.


Fortrydelsesret

Der er ikke fortrydelsesret for køb af abonnement på www.billeddansk.dk efter første dag i abonnementsperioden.


Adgang til www.billeddansk.dk

Oplever du problemer med at få adgang til www.billeddansk.dk bedes du hurtigst muligt kontakte Forlaget Rosenbjerg: info@forlagetrosenbjerg.dk eller +45 3082 0572.

Har du glemt brugernavn eller password, kan du ligeledes benytte dig af ovenstående kontaktinfo.


Kundeoplysninger

Kundeoplysninger behandles naturligvis fortroligt. Ved ophør af abonnement slettes kundeoplysninger ydermere. Modtagere af vores nyhedsbrev skal være opmærksomme på, at oplyste informationer i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev deles med det amerikanske firma, Mailchimp, der står for den elektroniske udsendelse af nyhedsbrevene. Forlaget Rosenbjerg har indgået databehandleraftale med Mailchimp, hvilken forhindrer Mailchimp i at dele indsamlede data med 3. part.


Ophavsret

www.billeddansk.dk er underlagt de danske bestemmelser om ophavsret. Lyd og billeder fra www.billeddansk.dk må ikke på nogen måde kopieres eller distribueres, hverken til internt eller eksternt brug. Det er tilladt at downloade opgaveark, hvis der er gjort tydeligt opmærksom på dette.


Service

Forlaget Rosenbjerg tilbyder sine kunder at komme med ønsker til indhold på www.billeddansk.dk. Er der tale om enkelte nye kategorier af almen interesse, vil denne service være gratis. Ved større opgaver pålægges et gebyr, der aftales, inden arbejdet påbegyndes. Det kan fx være, at man tilbyder uddannelse inden for et specialområde, fx chaufføruddannelse, hvorfor det kan være relevant med specifikt ordforråd på www.billeddansk.dk.

Uanset, hvilken type opgave, der er tale om, vil nyt ordforråd være tilgængeligt for alle brugere på www.billeddansk.dk med mindre andet er aftalt.


Klage

Ønsker du at klage over køb af abonnement, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.


Spørgsmål til abonnement rettes til:

Forlaget Rosenbjerg

Nordbovej 18 B, 2. th.

9800 Hjørring


Kundeservice

Mandag til torsdag: kl. 9.00 - 16.00

Fredag: kl. 9.00 - 15.00

Telefon 3082 0572

E-mail: info@forlagetrosenbjerg.dk


Ikrafttrædelse

Abonnementsvilkårene træder i kraft den 1. januar 2016.