Forlaget RosenbjergBilleddansk.dk
Forlaget Rosenbjerg
Billeddansk.dk

Forlaget Rosenbjerg tilbyder digitale og fysiske læremidler til undervisning af tosprogede kursister på sprogskolernes danskuddannelser og FGU samt elever på FVU

Digitale læremidler

Forlaget Rosenbjerg står bag Billeddansk.dk, en af Danmarks største læringsportaler målrettet hhv. dansk og dansk som andetsprog.

Billeddansk.dk indeholder 10 forskellige læringsforløb.

Du finder skræddersyede forløb til modulerne på alle tre danskuddannelser på A1 og A2 niveau. Indholdet er modultestrettet og giver mulighed for både holdarbejde og individuel læring.

Billeddansk.dk indeholder desuden læringsforløb med fokus på grammatik, fonetik og stavning.

Find mere info om Billeddansk.dk her.

Fysiske læremidler

I 2024 bliver det muligt at downloade fysiske læremidler skræddersyet til de individuelle forløb på Billeddansk.dk.

De fysiske læremidler forankrer læringen på Billeddansk.dk og gør en multimodal tilgang til læringen muligt.

Sammen med Billeddansk.dk støtter hæfterne op omkring løbende optag og deb opgave det er at rumme flere moduler på samme hold.

Find de fysiske materialer i vores webshop i løbet af 2024. Her vil du også snarest kunne finde spil og billedmaterialer, der støtter op om læringen på Billeddansk.dk.

Billeddansk til sprogskoler

De modultestrettede moduler kombinerer modultesttræning med tilegnelsen af relevant ordforråd på A1 og A2 niveau på alle 3 danskuddannelser.

Modulerne i kategorien specifikt målrettet sprogskoler sikrer, at alle kursister uanset starttidspunkt når igennem hele det pensum, der er en forudsætning for at bestå næste modultest.

Hertil kommer differentieret undervisning, hvor Billeddansk.dk gør det muligt for den enkelte at arbejde i det tempo, der passer ift. det individuelle faglige niveau.

Følg linket til Billeddansk.dk her.

Lær dansk online

Billeddansk.dk til FGU

Tosprogede kursister på FGU er ofte dobbelt udfordrede, det vil sige udfordrede både ift. til det dansksproglige og det specifikt faglige, der skal læres på FGU.

Billeddansk.dk giver tosprogede elever på FGU mulighed for at tilegne sig relevant ordforråd inden undervisningen, så de kan få mere ud af den læring, der ligger i klasselokalet.

Du finder kategorien med relevans for FGU under overskriften: JOBFOKUS. Her præsenteres eleverne for ordforråd ift. relevante jobs inden for deres fagretning.

Følg linket her.

Billeddansk.dk til FVU

Billeddansk.dk tilbyder kursister på FVU, herunder både kursister med dansk som modersmål og tosprogede kursister moduler med fokus på FONETIK og STAVNING.

Kursister på FVU har desuden mulighed for at tilegne sig de 120 ORD støttet af visuel forankring og skriftlige eksempler samt sortering i ordklasser.

I løbet af 2024 følger indhold til de 4 trin på FVU. Billeddansk.dk kan derfor bruges af kursister på FVU til reduceret pris i hele 2024.

Kontakt os for nærmere info.

Dansk som andetsprog i folkeskolen

Billeddansk.dk henvender sig primært til voksne kursister på sprogskoler, FGU og FVU.

Flere af modulerne på Billeddansk.dk egner sig dog også til børn, hvor især kategorierne 360 substantiver og 360 verber er populære blandt vores brugere med børn.

Vi tilbyder derfor abonnementer til lærere i folkeskolen, der har lyst til at bruge Billeddansk.dk sammen med deres tosprogede elever.

I løbet af 2024 udkommer en sektion på Billeddansk.dk målrettet tosprogede børn med læseopgaver på A1 og A2 niveau samt fysiske materialer til brug i undervisningen sammen med Billeddansk.dk.

Lærervejledning

I lærervejledningen finder du en gennemgang af funktionaliteten på Billeddansk.dk samt idéer til spil og andre aktiviteter i undervisningen, der forankrer det lærte på Billeddansk.dk.

Her følger i 2024 en webshop

Kontakt

Nordbovej 18

9800 Hjørring

Danmark

CVR 31 95 32 35

Digitale læremidler

www.billeddansk.dk

Kundeservice

Mandag til fredag

10.00 til 17.00

Telefon:

+45 30820572

Mail:

info@forlagetrosenbjerg.dk