Forlaget RosenbjergBilleddansk.dk
Forlaget Rosenbjerg
Billeddansk.dk

Forlaget Rosenbjerg udgiver digitale og fysiske læremidler målrettet undervisning i dansk som andetsprog, FVU-dansk og jobdansk på FGU

Digitale læremidler

Forlaget Rosenbjerg står bag Billeddansk.dk, en af Danmarks største læringsportaler målrettet sprogskolernes danskuddannelser, FVU-dansk og dansk for tosprogede på FGU.

Billeddansk.dk indeholder 8 læringsforløb; DU-Moduler, Jobdansk, 120 ord, 360 sammensatte ord, 360 substantiver, 360 verber, Grammatiknøgle og Stavepilot, der hver især støtter op om forskellige aspekter af tilegnelsen af dansk, herunder ordforråd, fonetik, stavning og grammatik.

Forløbene kan kombineres på kryds og tværs af voksenuddannelserne. DU-Moduler og Jobdansk er dog primært målrettet tosprogede kursister på sprogskoler og FGU.

Find mere info om Billeddansk.dk her.

Fysiske læremidler

I 2024 bliver det muligt at downloade fysiske læremidler skræddersyede til læringsforløbene på Billeddansk.dk.

De fysiske læremidler forankrer læringen på Billeddansk.dk, og gør det muligt sammen med modulerne på Billeddansk.dk at anlægge en fleksibel. multimodal tilgang til tilegnelsen af dansk.

Sammen med Billeddansk.dk støtter de fysiske læremidler samtidig op omkring udfordringer i forbindelse med løbende optag, hold med flere moduler, vikardækning og kursistfravær.

Find de fysiske materialer i vores webshop i løbet af 2024.

Billeddansk til sprogskoler

Læringsforløbet DU-Moduler er målrettet sprogskoler og kombinerer modultesttræning med tilegnelsen af ordforråd, grammatik, fonetik og stavning på de 3 danskuddannelser - modul for modul.

Materialet er tilrettelagt på en måde, der sikrer, at alle kursister når igennem det pensum, der er en forudsætning for at bestå næste modultest - også ved løbende optag.

Billeddansk.dk medvirker desuden til at løse nogle af udfordringerne ved mange moduler pr. hold, vikardækning og kursistfravær.

Læs mere om DU-Moduler her.

Lær dansk online

Billeddansk.dk til FGU

Tosprogede kursister på FGU er ofte dobbelt udfordrede, det vil sige udfordrede både ift. til det dansksproglige og det specifikt faglige, der skal læres på FGU.

Billeddansk.dk giver tosprogede elever på FGU mulighed for at tilegne sig relevant ordforråd inden for relevante jobs, så de kan få mere ud af den læring, der ligger i klasselokalet.

Du finder kategorien med relevans for FGU under overskriften: Jobdansk. Kategorierne 360 substantiver og 360 verber er desuden relevant for kursister, der har brug for at udvide deres danske ordforråd.

Følg linket til Jobdansk her.

Billeddansk.dk til FVU

Billeddansk.dk tilbyder kursister på FVU to skræddersyede læringsforløb: Grammatiknøgle og Stavepilot. Forløbene er relevante for såvel kursister med dansk som modersmål som tosprogede kursister.

Kursister på FVU har desuden mulighed for at tilegne sig de 120 ord støttet af skriftlige eksempler og visuel forankring samt sortering i ordklasser.

I løbet af 2024 følger indhold til de 4 trin på FVU. Billeddansk.dk kan derfor bruges af kursister på FVU til reduceret pris i hele 2024.

Kontakt os for nærmere info.

Dansk som andetsprog i folkeskolen

Billeddansk.dk henvender sig primært til voksne kursister på sprogskoler, FGU og FVU.

Flere af modulerne på Billeddansk.dk egner sig dog også til børn, hvor især kategorierne 360 substantiver og 360 verber er populære blandt vores voksne brugere med børn. De laver en kop te. Stiller lidt kage frem. Og træner danske ord med deres børn.

Vi tilbyder derfor abonnementer til lærere i folkeskolen, der har lyst til at bruge Billeddansk.dk sammen med deres tosprogede elever.

I løbet af 2025 udkommer en sektion på Billeddansk.dk målrettet tosprogede børn med læseopgaver på A1 og A2 niveau samt fysiske materialer til brug i undervisningen sammen med Billeddansk.dk.

Lærervejledning

I lærervejledningen finder du en gennemgang af funktionaliteten på Billeddansk.dk, introduktion til øvelserne på Billeddansk.dk samt idéer til spil og andre aktiviteter i den fysiske undervisning, hvor det lærte på Billeddansk.dk italesættes og forankres.

Her følger i 2024 en webshop

Kontakt

Nordbovej 18

9800 Hjørring

Danmark

CVR 31 95 32 35

Digitale læremidler

www.billeddansk.dk

Kundeservice

Mandag til fredag

10.00 til 17.00

Telefon:

+45 30820572

Mail:

info@forlagetrosenbjerg.dk