Forlaget RosenbjergBilleddansk.dk
Forlaget Rosenbjerg
Billeddansk.dk

DU-MODULER

Tankerne bag, opbygning og brug i undervisningen

3 danskuddannelser

DU-moduler er målrettet alle tre danskuddannelser.

Vi er i gang med at lave indhold til hvert enkelt modul på DU1. Indholdet er struktureret omkring det pensum, der knytter sig til hvert enkelt modul med basis i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR) samt ift. modultest.

De mundtlige modultestemner introduceres med relevant ordforråd inden for semantiske felter som MAD, TØJ, BOLIG, DYRELIV, REDSKABER og VÆRKTØJ.

DU1 forventes færdiggjort oktober 2024. Når indholdet til DU1 er færdigt, påbegyndes arbejdet på indhold til DU2, hvilket vi forventer at være færdige med 1. januar 2025, hvorefter der laves indhold til DU3.

Gennemløbstider

Modulerne på Billeddansk.dk er struktureret omkring de gennemsnitlige gennemløbstider på landsplan. Gennemløbstiderne på Billeddansk.dk er naturligvis betinget af holdstørrelse, antal samlæste moduler pr. hold samt ikke mindst antal lektioner pr. uge.

I vores omregning af de enkelte modulers gennemløbstider. regner vi med 12 lektioner pr. uge. DU1M4 er eksempelvis på Billeddansk.dk sat til en gennemløbstid på 18 uger. Heri er medregnet 2 uger til opsamling.

Løbende optag

Materialet er designet til at støtte op omkring løbende optag, men fungerer også på hold uden løbende optag. Tanken er, at undervisningen kører i rul. Det betyder, at alle kursister når gennem hele pensum, uanset hvornår de starter på et modul.

Studievante kursister har mulighed for at læse pensum op på Billeddansk.dk, hvilket giver den enkelte mulighed for at tage styringen med egen læring, samtidig med at deres gennemløbstid reduceres.

Differentiering og øvelsestyper

Da materialet er tænkt ift. løbende optag gentages (stort set) de samme øvelsestyper uge for uge med nye eksempler / nyt ordforråd for at tilgodese nye kursister. Dermed vil der altid være indhold, der passer til såvel nye som gamle kursister på modulet.

Alle kursister når således gennem pensum på en måde, der passer ift. deres niveau, uanset hvornår de er startet på modulet. Underviserne slipper samtidig for at holde øje med, hvilken del af pensum den enkelte er blevet præsenteret for, fordi der hele tiden samles op ift. pensum.

For at gøre det lettere for kursisterne at navigere i materialet, er øvelserne mærket med både farver og ikoner. Du finder mere information om dette i lærervejledningen.

Samlæsning af moduler

Samlæsning af flere moduler pr. hold er et vilkår på de fleste sprogcentre, hvilket altid vil være en udfordring for både undervisere og kursister.

For kursister, der har befundet sig et stykke tid på modulet, kan det være frustrerende at gennemgå det samme pensum igen og igen i klasselokalet i takt med, at nye kursister optages på holdet. For kursister, der netop er begyndt på modulet, vil til gengæld have svært ved at følge med, når dele af pensum med en højere progression bliver gennemgået.

Som underviser kan det være svært at finde en balance på hold med mange moduler, når man gerne vil prioritere alle lige højt og sikre, at alle flytter sig fagligt. Det er ikke let at jonglere med flere moduler og dermed flere pensum. Her kan det være godt at vide, at Billeddansk.dk sikrer, at alle kommer gennem pensum uanset modul.

Billeddansk.dk støtter op omkring udfordringerne med flere moduler pr. hold ved bl.a. at give mulighed for at arbejde med fx mundlighed på modul 3, mens modul 4 arbejder på Billeddansk.dk. Og omvendt. Billeddansk.dk byder samtidig på små åndehuller i undervisningen, hvor underviseren kan koncentrere sig om et modul eller en gruppe kursister, velvidende at resten af holdet udfordres fagligt online.

For det andet giver Billeddansk.dk mulighed for, at fagligt svage kursister, eller kursister der har brug for mange gentagelser, kan arbejde videre med pensum hjemme uden at fare vild i bunkerne af kopier. Det hele ligger online. Gennem modulerne bliver kursisterne tilmed mere og mere fortrolige med systemet. Underviseren skal derfor ikke bruge tid på at præsentere et nyt materiale, men kan blot bede kursisterne om at finde mobiltelefonen frem, gå i skolens studiecenter eller hente de bærbare computere.

For det tredje giver Billeddansk.dk mulighed for, at kursister, der er ved at være klar til modultest, kan arbejde selvstændigt med modultestrettede øvelser på Billeddansk.dk, mens resten af holdet arbejder med pensum ift. deres respektive modul.

Som det fremgår af ovenstående giver Billeddansk.dk mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen til gavn og glæde for både undervisere og kursister.

Lektier og hjemmearbejde

Billeddansk.dk fungerer på alle mobile enheder - også mobiltelefoner, selvom mange af læseøvelserne fungerer bedst på større enheder. Derfor kan Billeddansk.dk bruges som en del af forberedelsen hjemme.

For det første giver Billeddansk.dk mulighed for at arbejde med dansk i dagene mellem undervisningen. Dette mindsker risikoen for, at det halve er glemt, når kursisterne igen møder ind til undervisning efter en lang weekend.

For det andet giver Billeddansk.dk mulighed for at give ordforråd for hjemme, hvilket ligeledes støtter op om sprogtilegnelse uden pauser. Ordforrådet italesættes efterfølgende i undervisningen, hvor det er let at se, hvorved de nye gloser nuanceres og cementeres i hukommelsen. Samtidig øger (sandsynligvis) kursisternes motivation for at arbejde med ordforrådet hjemme.

For det tredje giver Billeddansk.dk mulighed for at give individuelt hjemmearbejde for hjemme. Da øvelserne er mærket med simple ikoner, er det let at afgrænse udvalgte kursisters arbejde med fx dele af grammatikken, som resten af holdet har fået styr på.

Vikardækning

Vikardækning er altid en udfordring. Ikke fordi vikarerne ikke er dygtige nok. Tværtimod. Men fordi man naturligvis gerne vil have en lineær progression også ved vikardækning. Især på store hold med mange moduler kan det være tidskrævende at overlevere sit hold. Med strukturen på DU-moduler er det imidlertid let at instruere vikaren i, hvilken materiale holdet arbejder med, hvor langt holdet forventes at nå samt ikke mindst, hvad holdet forventes at arbejde med fagligt.

Også ved akut fravær som fx sygdom er det let for vikaren at dække en fraværende kollega uden at progressionen går tabt, selvom holdes faste lærer måske er for syg til at give en ordentlig overlevering. Når så holdets faste lærer vender tilbage efter en uge sygdom, fortsætter læringen fra den efterfølgende uge. Og underviseren har samtidig mulighed for at se, nøjagtig hvad holdet har arbejdet med ugen før.

Det samme gælder i øvrigt ved samlæsning, hvor hold 1 kan arbejde op til 2 lektioner på Billeddansk.dk, mens hold 2 får undervisning, hvorefter der byttes.

Ved vikardækning og samlæsning kan i øvrigt også overvejes andre af læringsmodulerne på Billeddansk.dk fx "360 substantiver", "360 verber", "Sammensatte ord" eller "120 ord" afhængig af DU og modul.

Farvekoder og ikoner

Øvelserne på DU-moduler er farvekodede for at gøre det lettere for kursisterne at navigere i materialet.

  • Grøn repræsenterer fonetik-øvelser.
  • Blå repræsenterer grammatik-øvelser.
  • Orange repræsenterer læse-øvelser.
  • Gul repræsenterer ordforråds-øvelser.

Øvelserne er samtidig markeret med simple ikoner. Farvekoder og ikoner gentages gennem modulerne og på tværs af danskuddannelserne. Dette gør det let for såvel undervisere og kursister at navigere i materialet.

Kontakt

Nordbovej 18

9800 Hjørring

Danmark

CVR 31 95 32 35

Digitale læremidler

www.billeddansk.dk

Kundeservice

Mandag til fredag

10.00 til 17.00

Telefon:

+45 30820572

Mail:

info@forlagetrosenbjerg.dk