Denne lille øvelse forankrer nyt ordforråd og genopfrisker ordforråd, I tidligere har arbejdet med.


Åben Billeddansk.dk

Vælg en kategori

Klik på Øjet

Vælg en glose

Klik på forstørrelsesglasset


Nu er I klar til at gå igang med øvelsen. Lad en kursist sætte sig med ryggen til tavlen. Resten af holdet sidder med front til tavlen og har nu til opgave at beskrive den pågældende glose;

Det er noget, man kan spise. Den er rød og sød. Det er selvfølgelig kun tilladt at tale dansk. Når det lykkes at gætte glosen byttes plads.