Vælg en kategori på Billeddansk.dk som dine kursister enten lige har arbejdet med eller en kategori, som de trænger til at genopfriske. Del dit hold i grupper med op til 3 kursister. Klik på Øjet i øvelsesoversigten. Lad herefter første gruppe nævne gloserne, efterhånden som du klikker dig igennem ordforrådet. Lav eventuel øvelsen på tid for at presse kursisterne en smule.