Spørgsmål og svar kan naturligvis trænes på klassen eller i grupper. Vi har mange forslag til gruppebaserede aktiviteter og giver et par bud her.


Ordforrådstest

En oplagt aktivitet er at lade dine kursister teste hinanden i forhold til det ordforråd, de netop har arbejdet med på holdet eller hjemmearbejde. En kursist finder ordforrådet frem på sin mobiltelefon og hører resten af gruppen i ordforrådet ved at vise billeder fra kategorien, men uden at det er muligt at læse teksten under billederne.


Træn forskellige strukturer

Testen kan fx stille simple spørgsmål som; "Hvad er det?" Eller du kan vælge at instruere dine kursister i en mere kompleks syntaks; "Er det en appelsin?" Herved trænes hv-spørgsmål/svar og ja/nej-spørgsmål/svar.


Fokus på udtale

Gruppearbejdet kan også med fordel bruges til at tjekke udtale, hvor grupperne i fællesskab afgør, hvorvidt hvert enkelt medlems udtale ligger tæt nok på målsprogsnormen.


Mundtlige fremlæggelser

Lad grupperne arbejde sammen om mundtlige fremlæggelser på basis af ordforrådet fra Billeddansk.dk. Dermed kommer Billeddansk.dk til at fungere som en form for stilads i opbygningen af et mundtligt sprog.


Knæk koden til tid og tal

Endelig kan du vælge at lade grupperne diskutere bøjning i tid og tal ud fra relevante kategorier. Vælg 1 person pr. gruppe, der har styr på tid og tal, og som derfor kan fungere som din hjælper i grupperne.