EN DEL AF SKOLENS ONLINETILBUD

Tilbyder I online undervisning på sprogcentret? Så lad gratis adgang til Billeddansk.dk være en del af jeres tilbud. I må selvfølgelig ikke lægge brugernavn og password frit tilgængeligt på jeres hjemmeside, men I må meget gerne linke til Billeddansk.dk.

Italesæt ordforrådet fra Billeddansk.dk

Der er mange måder at inddrage Billeddansk.dk i skolens online tilbud. I kan fx vælge at lade jeres kursister øve ordforrådet på Billeddansk.dk hjemme og så italesætte det lærte via de kanaler, I normalt bruger i den online kontakt med kursisterne.

Der er også mulighed for at modultesttræne kursisterne på Billeddansk.dk, da vi arbejder på at udvide sitet med træning i læseopgaver 1, 2, 3 og 4. Formen er den samme som til modultest, mens indholdet tager udgangspunkt i de enkelte emner, der er repræsenteret på Billeddansk.dk.


Nye kategorier skræddersyet til skolens behov

Som abonnement på Billeddansk.dk har I mulighed for at bestille nye kategorier, der matcher de mål, I har i jeres onlineundervisning. Det kan fx være, at I har mange kursister, der er ansat inden for et bestemt erhverv, og at I derfor ønsker at tilføje yderligere ordforråd i jobkategorien på Billeddansk.dk.

Det er forholdsvis ukompliceret at lægge nyt ordforråd op, der benytter den funktionalitet, der allerede er på sitet. Det betyder, at det ikke behøver at være forbundet med uoverskuelige omkostninger at bestille nye kategorier til Billeddansk.dk. Vi kigger på hver enkelt opgave, dens omfang og giver et skriftligt tilbud på basis heraf. Vær dog opmærksom på at nye kategorier som udgangspunkt bliver tilgængelige for alle brugere.