Individuelle læringsplaner

Udvælg kategorierne på Billeddansk.dk ud fra den enkelte kursists ønsker og behov, herunder kommende modultests. På trin 2-4 introduceres en række modultestemner. Udvælg de modultestemner, der giver mening for den enkelte. Med en individuel læringsplan giver det bedre mening for den enkelte kursist at investere tid og kræfter på at lære ordforrådet på Billeddansk.dk.


Fælles læringsplaner, individuelt fokus

Du kan også vælge at sætte fokus på de temaer, I arbejder med på holdet og udarbejde en fælles læringsplan, som kursisterne følger individuelt. På den måde giver du dine kursister mulighed for at tilrettelægge deres tid og indsats på Billeddansk.dk individuelt.