Tal i kategorierne med navneord

Hvor mange andre sprogapps blander ental og flertal med fx et billede af en tomat og et billede af fire agurker, så præsenteres ordforrådet på Billeddansk.dk altid i både ental og flertal. I Øret stilles ental og flertal over for hinanden med en rød markering af flertalsendelse. Og i ØJET kan du frit skifte mellem ental og flertal.

ØJET fungerer på den måde, at klikker du på ental, så skifter billeder, tekst og lyd til en repræsentation af ental. Hvis du omvendt klikker på flertal, skifter billeder, tekst og lyd til en repræsentation af ordforrådet i flertal. Derved er det lettere at visualisere for dine kursister, at der altså er forskel på ental og flertal.


Tid i kategorierne med udsagnsord

I kategorierne med udsagnsord har du i ØJET mulighed for at skifte mellem nutid, datid, førnutid og førdatid. Du har også mulighed for at vælge navnemåde. Datidsendelser er markerede med rødt. Vi har valgt ikke at markere andre endelser med rødt for at skærpe brugernes fokus på de svære datidsendelser.

På samme måde som i kategorierne med navneord kan du altså bruge ØJET til at visualisere, at der sker noget med endelserne, når man skifter tid - og at endelserne heldigvis er forholdsvis konstante med få uregelmæssigheder.

Træn tid og tal

Udover altså at bruge ØJET til at visualisere bøjning i tid og tal, lægger ØJET op til mange andre oplagte øvelser. Disse tilrettelægges naturligvis med fokus på den enkelte kursistgruppe og klassens niveau.

Når du arbejder med datid, kan du fx finde en relevant kategori på Billeddansk.dk, vælg ØJET og klik på navnemåde. Bed herefter dine kursister om at skrive de viste gloser i datid på et stykke papir. Når alle har skrevet deres bud på en datidsform, så klik på datidsikonet. Lad evt. dine kursister tjekke hinandens besvarelser og snak om endelserne. Prøv samme øvelse med navneord i flertal.


Træn rodmorfemer

For DU1ernes vedkommende kan ØJET bruges til at øve den svære rodmorfemøvelse på modul 5. Her skal kursisterne som bekendt finde ind til roden af både udsagnsord og navneord. Vælg en relevant kategori, klik på ØJET og herefter på enten nutid eller ental. Kald herefter en kursist op til tavlen, og lad kursisterne på skift trække en rød streg, der markerer ordets rod.